Valores sociais e cívicos. 1 Primaria. Celme por José Antonio Marina; Félix García Moriyón; Concepción Marqués Redolá

Este ebook que puedes descargar gratis se titula Valores sociais e cívicos. 1 Primaria. Celme y fue escrito por José Antonio Marina; Félix García Moriyón; Concepción Marqués Redolá. Para descargar Valores sociais e cívicos. 1 Primaria. Celme en pdf y epub sólo tienes que hacer unos clicks más. El idioma que tenemos disponible es desconocido. Este es un libro que tiene un total de 80 páginas. Desarrollado por la editorial María José García Simavilla; Alberto García Ayerbe; Ron Carrillo Girón (il.). Comenzar la descarga gratis del ebook Valores sociais e cívicos. 1 Primaria. Celme es lo más fácil que vas a hacer en tu vida.

Te cuento el libro:
En Xerme Edicións sabemos que educar é facer crecer. A educación, como o celme, nutre, é a esencia, xera vida e está en constante renovación. A educación é o celme sobre o que xira o futuro. Presentámosche Celme: un proxecto global para todas as etapas educativas sustentado nun sólido modelo de educación en valores, en cuxo eixe está o alumno e a mellora dos seus resultados a través da atención aos diferentes ritmos e estilos de aprendizaxe. Un proxecto que nace desde a vocación de servizo e apoio ao profesor na súa tarefa, dotándoo dos recursos idóneos para o seu día a día. É o reflexo do noso compromiso coa educación a través da introdución flexible de novas metodoloxías e tecnoloxías eficaces para a mellora da calidade educativa. Estas son as súas raíces pedagóxicas: O alumno como eixe fundamental: O verdadeiro protagonista do proceso educativo é o alumno. Cada persoa ten unha única forma de percibir a realidade. Coas ferramentas que incorpora Celme, facilítase o acercamento dos contidos aos alumnos, espertando a súa motivación e respectando o seu ritmo e a súa forma persoal de aprender para lograr unha aprendizaxe eficaz. Apoiamos o profesor: Celme é o resultado do traballo en equipo xunto con profesores para construír un proxecto de todos. É por e para eles que Celme integra recursos prácticos e eficaces que facilitan o seu labor diario na aula. Ademais, a colaboración entre o profesor e Xerme Edicións non remata cando o libro chega á aula. Grazas á rede de asesores pedagóxicos, os profesores contan cun apoio directo no centro en calquera momento do curso escolar, coa posibilidade de manter un diálogo permanente que axudará á mellora continua dos nosos materiais. Compromiso coa educación: En Celme ponse de manifesto a confianza no poder da educación para mellorar a sociedade. Tanto desde a innovación metodolóxica como desde a formación en valores, Celme acerca ás aulas un modelo educativo máis acorde coas características dos alumnos e coas esixencias que nos demanda a sociedade actual. As claves de Celme: Comprender para aprender: Porque a comprensión é a clave da aprendizaxe, en Celme desenvólvense diferentes mecanismos que axudan ao alumno a interiorizar e integrar os contidos: contextualización dos contidos, actividades prácticas e próximas e aprendizaxe experiencial. Construción da propia aprendizaxe: O alumno inicia a súa aprendizaxe a través de actividades de carácter manipulativo. Co fin de posibilitar este proceso, Celme proporciona ao profesor numerosos recursos adaptados aos contidos e á idade dos alumnos. Atención aos distintos ritmos e estilos de aprendizaxe: Celme ofrece propostas específicas de atención á diversidade para cada unidade didáctica. Os materiais desenvolvidos para atender a diversidade dos alumnos e os programas específicos que se ofrecen adaptan os contidos aos distintos niveis e estilos de aprendizaxe, posibilitando así a educación personalizada. Recursos específicos, propostas de repaso, reforzo e ampliación, xerador de probas e Celmedixital. Apoio ao profesor: Recursos prácticos e eficaces que facilitan o traballo diario na aula: Guía esencial, propostas e materiais para aprender a través da práctica e a manipulación, ferramentas para lograr unha educación de calidade apoiada na avaliación, Celmedixital e Programa de acompañamento. Innovación metodolóxica: Celme pon a disposición do docente programas de innovación que poden integrarse dun modo natural na dinámica habitual da aula ao ritmo e alcance que cada profesor e centro desexen: Aprendizaxe cooperativa, Aprender a pensar e Intelixencias múltiples. Aprender a ser e a convivir: O proxecto Celme dá un novo impulso á educación en valores, outorgándolle un papel protagonista. Todas as unidades conceptualízanse arredor dun valor, seguindo unha programación a través das diferentes etapas.

Información útil:

  • Título: Valores sociais e cívicos. 1 Primaria. Celme
  • Autor: José Antonio Marina; Félix García Moriyón; Concepción Marqués Redolá
  • Editorial: María José García Simavilla; Alberto García Ayerbe; Ron Carrillo Girón (il.)
  • Otra información: Xerme Edicións, S.L.
  • Idioma: desconocido
  • Páginas: 80
  • ISBN: Sin información del ISBN
  • Fecha de publicación: 5/5/2014

Información sobre descargas:

Última vez que se descargó: hace 45 minutos. Total de veces descargado: 1002. Leído 556 veces en el último mes.

Guardado en Sin categoría

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *